Informacioni Sistem Za Putnike

Home Rešenja Informacioni Sistem Za Putnike

Sistem Informisanja
Putnika

kent kart sistem informisanja putnika prenosi informacije putnicima u realnom vremenu u samom vozilu kao i na smart LCD displeju na stajalištima i LED panelima. Putnici mogu koristiti i mobilnu aplikaciju kako bi dobili informacije. kent kart obezbeđuje ovu uslugu integrisanjem sistema automatizovane naplate karata i automatizovanog upravljanja vozilima.

Prednosti sistema informisanja putnika

Informacije o linijama

Podaci o stajalištima

Planer putovanja

Lokacija autobusa u realnom vremenu

Lokacije za dopunu smart kartica

Sistem informisanja putnika u vozilu pruža audio i video informacije o autobuskim stajalištima preko digitalnih mapa. Smart informacioni sistem o stajalištima, s druge strane, pruža informacije o vozilima koja se približavaju na panelima postavljenim na samim stajalištima. Putnici mogu i da preuzmu kent kartovu aplikaciju na svoje iPhone i android telefone. Ova mobilna aplikacija omogućava putnicima da provere vreme polaska i dolaska vozila, broj putnika u vozilu, vrstu vozila, prikaz lokacije vozila na mapi, kao i vreme čekanja do dolaska vozila.
STUPITE U KONTAKT SA NAMA

Zainteresovani ste za naša rešenja? Pozdravite se.