Konfigürasyon Yönetim Politikası - kentkart

Konfigürasyon Yönetim Politikası

Home Konfigürasyon Yönetim Politikası

Konfigürasyon Yönetim Politikası

Bu politika, kentkart Konfigürasyon Yönetiminin ana prensiplerini tanımlamak amacıyla hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Akıllı toplu taşıma sektöründe faaliyet gösteren kuruluşumuz, konfigürasyon yönetim politikası doğrultusunda ürün ve ürün kalemlerinin tüm ürün yaşam döngüsü süreçlerinde aşağıdaki hedeflere ulaşmayı hedeflemektedir:

 
 •  Ürün yaşam döngüsü boyunca ürünü ve ürün bileşenlerini etkileyen konfigürasyonların belgelenmesine, yetkilendirilmesine ve yönetilmesine yönetimsel destek vermek.
 •  Ürün ve ürün öğelerinin mevcut temel konfigürasyonunu         geliştirmek, belgelemek ve idame ettirmek.
 •  Değişiklik taleplerini, değişikliklerin uygulanması öncesinde analiz etmek, değerlendirmek, onaylamak.
 •  Temel konfigürasyon birimlerini ortam değişikliklerine göre güncellemek ve gerekli spesifikasyonlara uyum açısından gözden geçirmek
 •  Müşteri memnuniyetini azami seviyeye çıkarmak.
 •  Bir ürünün ürün gereksinimleriyle ve ürün konfigürasyon bilgileriyle uyumlu olup olmadığını belirlemek için, belgelenmiş süreçlere göre fonksiyonel / fiziksel konfigürasyonları kontrol etmek ve denetlemek.
 •  Yönetim Sisteminin etkinliğini iyileştirici yönde çalışmalar yapmak.
 •  İlgili donanımın ve yazılımın EMV gereksinimleri ile uyumluluğunu sağlamak.

Yapılandırma hedeflerinin nasıl oluşturulacağı ve gözden geçirileceği, Konfigürasyon Yönetimi Prosedürü, Tasarım ve Geliştirme Süreci ile Ürün Yönetimi Prosedürü içinde detaylandırılmıştır. İlgili tüm dokümanlar, kentkart Dokümantasyon Sistemi aracılığıyla yayınlanır ve dağıtılır.


  Yönetim Kurulu Başkanı
  kentkart A.S