Ljudski Resursi - kentkart

Ljudski Resursi

Home Ljudski Resursi

Ljudski Resursi

Kentkartov pristup ljudskim resursima zasnovan je na „poštovanju ljudi“ i „moći komunikacije“.

kent kart ima za cilj „da zadrži svoj visoko motivisan snažan i kvalifikovan tim sa kojim kompanija napreduje ka svojoj viziji, misiji i strategijama; da planira njihov razvoj, budućnost i očekivanja; i da obezbedi efikasno upravljanje usredsređeno na zajednički rast.

Činjenica da naše kolege zadovoljno rade u mirnoj i prijatnoj atmosferi bez brige za budućnost čini važan deo našeg pristupa ljudskim resursima. Niska stopa fluktuacije zaposlenih od osnivanja kent karta jasan je znak lojalnosti i zadovoljstva zaposlenih.

kent kart brine o ličnom razvoju svog tima imajući u vidu filozofiju „kontinuiranog obrazovanja i razvoja“. U tom kontekstu, kompanija nudi mogućnosti za obuku i samorazvoj kako bi posao bio obavljen valjano. Svi članovi našeg tima dobijaju priliku da razviju i prikažu svoje veštine i sposobnosti na najbolji mogući način pomoću naših posebnih programa tehničkog i ličnog razvoja.