Politika Zaštite Životne Sredine - kentkart

Politika Zaštite Životne Sredine

Home Politika Zaštite Životne Sredine

Politika Zaštite Životne Sredine

  •   primeniti, kontrolisati, stalno poboljšavati i nastaviti primenu sistema upravljanja zaštitom životne sredine; pridržavati se odobrenih međunarodnih pravnih propisa i nacionalnih zakona/propisa, kao i drugih obaveza koje se tiču životne sredine;
  •   pratiti tehnološki razvoj kako bi se izbeglo zagađenje životne sredine;
  •   smanjiti otpad na izvoru; reciklirati što je više moguće; odlagati otpad koji nije pogodan za reciklažu ili dati ga na odlaganje bez ugrožavanja životne sredine;
  •   smanjiti upotrebu prirodnih resursa stalnim poboljšanjem ekoloških performansi;
  •   objaviti i obelodaniti svim klijentima, dobavljačima, zaposlenima i interesnim stranama našu politiku zaštite životne sredine i doprineti formiranju ekološke svesti kod zainteresovanih strana;
  •   vršiti periodične preglede u cilju postizanja ekoloških ciljeva.