QR Biletleme Ve Mobil Uygulama Gezegenimizi Nasıl Korur?

save-world

İnsanoğlu gerek beslenme, avlanma gerekse yeni madenler, yeni tarım alanları ya da daha elverişli iklimler bulmak için çağlardan beri yer değiştirmeye yeni yerler keşfetmeye meraklı ve zorunludur. Bu durumun en büyük örneği toplumsal hayatı, hatta iklimleri değiştiren kavimler göçüdür. Günümüzde fark etmesek de bu göçe daha küçük gruplar halinde günlük olarak devam ediyoruz.

İşimizle evimiz arasında, alışveriş merkezlerine giderken, bankaya giderken, ailemizi ziyarete giderken…

Toplu Taşımanın Hayatımızdaki Rolü

Yaptığımız bu göç ve ulaşım için kullanılan her araç iklimi ve toplumu büyük ölçüde etkilemektedir. Bu günlük göçün en aktif yolu ise toplu taşımadır. Toplu taşımanın önemi ülkemizde yerel yönetimler tarafından anlaşılmış ve toplu taşımanın yönetilmesi ve geliştirilmesi adına önemli adımlar atılmıştır.

Toplu taşımada geliştirilmesi gereken bir husus ise artan dünya nüfusu ve azalan kaynaklar sebebiyle sürdürülebilirliktir. Toplu taşımanın en verimli ve zararsız kullanımı için gerek taşıtlarda gerekse ücret toplama sistemlerinde yenilikler yapılmaktadır. Taşıt özelinde yapılan yeniliklere elektrikli otobüsleri ve raylı sistemleri örnek gösterebiliriz.

mobil-qr-ödeme-uygulama

kentkart QR ve Mobil Ödeme

Ücret toplama sistemlerinde ise azalan kaynakları etkin kullanmak adına QR bilet ve Mobil uygulama kullanımlarında firmamızın önemli atılımları bulunmaktadır. Ücret toplama sisteminde bu geliştirmeye gitme nedenimiz neydi peki? Nedeni anlamak için mevcutta kullanılan ücret toplama araçlarından bahsetmek gerekir. Ücret toplama sistemlerinde mevcutta kullanılan kullan at bilet ve plastik kart üretimi maliyetli ve hammadde gerektiren ürünlerdir.

Kullan At Biletlerin ve Plastik Kartların Çevreye Verdiği Zarar

Kullan at bilet için chip ve antenden oluşan bir inlay üzerine çift taraflı kağıt ardından çift taraflı koruma kaplaması uygulaması yapılması gerekir. Plastik akıllı kartlarda ise chip ve antenden oluşan bir inlay, çift taraflı petrol türevi PVC malzeme ardından çift taraflı koruma uygulaması yapılması gerekir.

Ürünlerin üretim aşamasında off set baskı için boyalar, yekpare hale getirilmesi için ısı ve basınç üreten makinalar gereklidir. Tüm bu üretimler karbon salınımını ve hammadde kullanımını arttırmaktadır. Qr bilet ve Mobil uygulama ; kağıt, plastik hammaddenin kullanımını ortadan kaldırmayı hedefler, global chip tedariği sıkıntısına karşı etkin bir alternatiftir. Kentkart’ta sürdürülebilir çevre dostu yaklaşım ve geleceğin teknolojileri ile entegre bir firma anlayışı hakimdir.

 

Yazan:

Zeynep TATAR

Üretim Planlama Mühendisi